മഹാഭാരതം : സാംസ്കാരിക ചരിത്രം സുനില്‍ പി ഇളയിടം നടത്തിയ പ്രഭാഷണം

0

മഹാഭാരതം : സാംസ്കാരിക ചരിത്രം സുനില്‍ പി ഇളയിടം നടത്തിയ പ്രഭാഷണം – Part 1

മഹാഭാരതം : സാംസ്കാരിക ചരിത്രം സുനില്‍ പി ഇളയിടം നടത്തിയ പ്രഭാഷണം – Part 2

മഹാഭാരതം : സാംസ്കാരിക ചരിത്രം സുനില്‍ പി ഇളയിടം നടത്തിയ പ്രഭാഷണം – Part 3

മഹാഭാരതം : സാംസ്കാരിക ചരിത്രം സുനില്‍ പി ഇളയിടം നടത്തിയ പ്രഭാഷണം – Part 4

മഹാഭാരതം : സാംസ്കാരിക ചരിത്രം സുനില്‍ പി ഇളയിടം നടത്തിയ പ്രഭാഷണം – Part 5

വീഡിയോയ്ക്ക് കടപ്പാട്- Shaji Mullookkaaran

No comments

Explore More

മലയാളത്തിൽ നാലായിരത്തിലേറെ അറബി പദങ്ങൾ !!!

അറബികളും കേരളവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് വര്ഷങ്ങളുടെ പഴക്കം ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രവാചകൻ സുലൈമാന്റെ (സോളമൻ രാജാവ്) കാലത്തു തന്നെ കച്ചവടക്കാരായ അറബികൾ കോഴിക്കോട്ടെ ബേപ്പൂർ തുറമുഖത്ത് കപ്പലിറങ്ങിയിരുന്നുവെന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അക്കാലത്തു ചൈനയടക്കമുള്ള ദൂര ...