• പ്രകൃതിയുടെ താളം തെറ്റിച്ച് പ്രകാശമലിനീകരണം

  “ആനകേറാമല ആട്കേറാമല ആയിരംകാ‍ന്താരി പൂത്തിറങ്ങി” എന്ന കടങ്കഥയുടെ ഉത്തരം നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങള്‍ പൂത്ത്നില്‍ക്കുന്ന മനോഹര മായ രാത്രിയിലേക്കാണ്. എന്നാല്‍ നഗരങ്ങളില്‍ രാപ്പാര്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു രാത്രി ആസ്വദിക്കാ ...
  0
 • ആത്മഹത്യ സമരായുധമാക്കിയ രോഹിത് വെമൂല

  ആത്മഹത്യ ഉജ്വലമായ ഒരു സമരായുധമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് രോഹിത് വെമുല  ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.അതു് കേവലം സസ്പെൻഷനും ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയതിനും പൊതു ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തിയതിനും എതിരായ ...
  0
 • കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാല സംഘം ഒരവലോകനം .

  സമാനതകള്‍ ഇല്ലാത്ത സവിശേഷതകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സാംസ്‌കാരിക കൂട്ടായ്മയാണ് കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാല സംഘം .കേരളീയ സമൂഹം ഏറെ പ്രതീക്ഷ യോടെയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തെ കാണുന്നത്.കേരളത്തിന്‍റെ സാമൂഹ്യ ...
  0
 • ശ്രീനാരായണഗുരു – ഹിന്ദു സന്യാസിയോ, മാനവികതയുടെ ദാർശനീകാചാര്യനോ ?

  കേരളത്തിൻറെ അസന്തുലിതമായിരുന്ന സാമൂഹിക മണ്ഡലത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ദാർശനിക പരീക്ഷണങ്ങൾ ഏതു വിധത്തിലായിരുന്നു ? ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഇടപെടൽ എപ്രകാരമായിരുന്നു ?  അത് ഒരു ഹിന്ദു സന്യാസിയായിട്ടായിരുന്നോ ? ശ്രീനാരായണഗുരുദർശനങ്ങൾ പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന ...
  0