• “അപാരതയെ ആഘോഷിക്കുന്നവരോട്” ഇത് നമ്മുടെ എസ്.എഫ്.ഐ അല്ല….

  _”അപാരതയെ ആഘോഷിക്കുന്നവരോട്” ഇത് നമ്മുടെ എസ്.എഫ്.ഐ അല്ല…. നവാഗത സംവിധായകനായ ടോം ഇമ്മട്ടിയുടെ ഒരു മെക്സിക്കൻ അപാരത കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്.റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനു മുന്നേ തന്നെ ...
  0
 • ഇടം തേടുന്നവര്‍

  എല്ലായിടത്തും എത്തുകയും എന്നാല്‍ ഒന്നുമല്ലാതായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ കഥകള്‍ വിരസങ്ങളായി തീരുകയാണ് . എന്നാല്‍ ,  ലോകത്തിന്റെ പലകോണിലുമായി നിലകൊള്ളുന്ന പീഡിതവര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി  ശബ്ദിക്കേണ്ടത്  നമ്മുടെ കടമയാണെന്നതിരിച്ചറിവാണ് വീണ്ടുമെഴുതാന്‍ ...
  0
 • ചലച്ചിത്രത്തിലേക്കുള്ള നടപ്പാത

  ചലച്ചിത്രം അതിന്റെ ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു മുമ്പ് ത്യാഗ്വോജ്ജലമായ നിരവധി പേരുടെ ജീവന്റെ കഥകളുണ്ട്. പലരാജ്യങ്ങളിൽ പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നടന്ന വ്യത്യസ്തമായ ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ...
  0
 • ‘ Chicken a la Carte ‘ ചിന്നുവിനോട് ചെയ്തത്

  സീൻ : ഒന്ന് : അഛൻ ഓഹരി നിലവാരത്തിനും ബിസിനസ് റ്റുഡേയുയ്ക്കും വേണ്ടി മാത്രം ലാപ്പ് റ്റോപ്പ് ഓണാക്കുന്ന അഛൻ പതിവില്ലാത്തവിധം നെടുവീർപ്പോടെ ഒന്നിലധികം സിഗരറ്റുകൾ പുകച്ചു ...
  0