• വര്‍ഷങ്ങള്‍ ഒടുങ്ങുന്നതും പിറക്കുന്നതും

  വര്‍ഷങ്ങള്‍ ഒടുങ്ങുന്നതും പിറക്കുന്നതും ചില കരുതലോടുകളോടു കൂടിയാണ്………….. ചില ഓര്‍മപ്പെടുത്തലോടുകൂടിയാണ്……………. ചില തിരിച്ചറിവുകളോടു കൂടിയാണ്…………. കനിവുകള്‍ കുറ്റിയറ്റു പോകുന്ന ഒരു കാലത്തെ അതിജീവനമാണ്‌ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളത്. കയ്യെത്തിപ്പിടിക്കാവുന്ന ...
  0
 • മഹാഭാരതം : സാംസ്കാരിക ചരിത്രം സുനില്‍ പി ഇളയിടം നടത്തിയ പ്രഭാഷണം

  മഹാഭാരതം : സാംസ്കാരിക ചരിത്രം സുനില്‍ പി ഇളയിടം നടത്തിയ പ്രഭാഷണം – Part 1 മഹാഭാരതം : സാംസ്കാരിക ചരിത്രം സുനില്‍ പി ഇളയിടം നടത്തിയ ...
  0
 • നമുക്ക്‌ ജാതിയില്ല വിളംബരവും ഹിന്ദുത്വവാദവും ഹിന്ദു രാഷ്ട്രവും

  ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ മാനസിക സംസ്കൃതിയിൽ ജാതിമത വികാരങ്ങളോടു കൂടിയുള്ള ഇടപെടലും സമൂഹത്തെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർത്തിരിക്കുന്നതിനും വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയത്‌ ബ്രിട്ടീഷ്‌ കോളനിവാഴ്ച കാലത്താണ്. വിഭജിച്ച്‌ ഭരണം ...
  0
 • അദ്വൈതത്തിന്റെ ആകാശങ്ങൾ

  സർഗ്ഗഭാവനകളുടെ തിരയിളക്കങ്ങൾ, ദർശനങ്ങൾ  സൂക്ഷ്മതകൾ , വൈവിധ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഏറ്റവും ലാവണ്യാത്മകമായി പകർത്തുന്ന സാഹിത്യ രൂപമാണ് നോവൽ .പുതുകാലവും സംസ്കാരവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലോകക്രമം ,സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരവും സാമൂഹികവുമായ സാധ്യതകൾ, ...
  0
 • ശ്രീനാരായണഗുരു – ഹിന്ദു സന്യാസിയോ, മാനവികതയുടെ ദാർശനീകാചാര്യനോ ?

  കേരളത്തിൻറെ അസന്തുലിതമായിരുന്ന സാമൂഹിക മണ്ഡലത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ദാർശനിക പരീക്ഷണങ്ങൾ ഏതു വിധത്തിലായിരുന്നു ? ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഇടപെടൽ എപ്രകാരമായിരുന്നു ?  അത് ഒരു ഹിന്ദു സന്യാസിയായിട്ടായിരുന്നോ ? ശ്രീനാരായണഗുരുദർശനങ്ങൾ പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന ...
  0