• ദാനത്തിലെ ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ

  ആകാശ ഊഞ്ഞാലില്‍ നിന്നു കൈവിട്ടു പോയ സഹോദരൻ അലനെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട മകൾ പ്രിയങ്കയുടെ അവയവങ്ങൾ ഒരച്ഛനും അമ്മയും കലങ്ങിയ കണ്ണുകളോടെ ഉറച്ച മനസ്സോടെ ...
  0
 • പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം – 1000 സ്കൂളുകൾ മികവിന്‍റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ

  കേരളത്തിന്റെ തനതായ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാണ് മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ വിദ്യാഭ്യാസം. നവോത്ഥാനത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഭൂപരിഷ്കരണവും വിദ്യാഭ്യാസ ബില്ലും നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ആശയം പ്രാവര്‍ത്തികമായത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലോകത്തെ ...
  0
 • സ്ത്രീ ജീവിതത്തിലെ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടി – വെറും ഒന്ന് കൂടി

  എന്താണ് സ്ത്രീയ്ക്ക് പോരാടാതെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്, വിദ്യാഭ്യാസം , സ്വത്തവകാശം പൊതു വഴി നടക്കാനുള്ള അവകാശം , വസ്ത്രം ധരിക്കാനുള്ള അവകാശം , ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശം, ജീവിക്കാനുള്ള ...
  0
 • അദ്വൈതത്തിന്റെ ആകാശങ്ങൾ

  സർഗ്ഗഭാവനകളുടെ തിരയിളക്കങ്ങൾ, ദർശനങ്ങൾ  സൂക്ഷ്മതകൾ , വൈവിധ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഏറ്റവും ലാവണ്യാത്മകമായി പകർത്തുന്ന സാഹിത്യ രൂപമാണ് നോവൽ .പുതുകാലവും സംസ്കാരവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലോകക്രമം ,സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരവും സാമൂഹികവുമായ സാധ്യതകൾ, ...
  0
 • ശ്രീനാരായണഗുരു – ഹിന്ദു സന്യാസിയോ, മാനവികതയുടെ ദാർശനീകാചാര്യനോ ?

  കേരളത്തിൻറെ അസന്തുലിതമായിരുന്ന സാമൂഹിക മണ്ഡലത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ദാർശനിക പരീക്ഷണങ്ങൾ ഏതു വിധത്തിലായിരുന്നു ? ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഇടപെടൽ എപ്രകാരമായിരുന്നു ?  അത് ഒരു ഹിന്ദു സന്യാസിയായിട്ടായിരുന്നോ ? ശ്രീനാരായണഗുരുദർശനങ്ങൾ പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന ...
  0